PRIVREMENA RANG LISTA – UPIS 2017/2018

PRIVREMENA RANG LISTA formirana je na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i uspeha na polaganju prijemnog ispita (maksimalno 60 poena).

PRIVREMENA JEDINSTVENA RANG LISTA – [pdf]

PRIVREMENA RANG LISTA – studijski program Geografija [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA – studijski program Turizmologija [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA – studijski program Demografija [pdf]
PRIVREMENA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

PRIVREMENA RANG LISTA – afirmativne mere [pdf]

  • PRIGOVORI kandidata na privremenu jedinstvenu rang listu primaju se 29. i 30. juna 2017. godine od 9:00  do 12:00 časova u dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.
  • Komisija za upis donosi rešenje po žalbi 30. juna 2017. godine do 13:00 časova;
  • ŽALBE na rešenje Komisije podnose se Dekanu 30. juna 2017. godine od 13:00 do 14:00 časova;
  • Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.
  • Objavljivanje KONAČNE RANG LISTE: 01. jul 2017. godine;