PROF. CLAUDIO MINCA GOST GEOGRAFSKOG FAKULTETA

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da će profesor Claudio Minca, održati predavanje pod nazivom “Touring the refugee” u sredu 17.4. 2019. godine sa početkom u 10:15 časova u Jagićevoj ulici i “Becoming a Geographer…” u četvrtak 18.4.2019. u 14:00 časova u biblioteci Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.

Prof. Minca je šef Katedre za geografiju i prostorno planiranje Mekveri Univerziteta u Sidneju (Department of Geography and Planning, Faculty of Arts | Macquarie University, Sidney, Australia) i gostujući profesor Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta.

Predavanje će biti na engleskom jeziku.

claudio minca