PROF. DR GIANCARLO COTELLA SA POLITEHNIČKOG UNIVERZITETA U TORINU, GOST GEOGRAFSKOG FAKULTETA

Poštovani,

obaveštavamo vas da će Prof. dr Giancarlo Cotella, sa Odseka za rgionalno i urbano planiranje Politehničkog univeverziteta iz Torina, održati dva predavanja tokom svog boravka u Beogradu, u svojstvu gostujućeg profesora na Geografskom fakultetu.

- Prvo predavanja sa temom Spatial planning in Europe. A complex field of Inquiry (what is a spatial planning system and why spatial planning is different from one member state to another)“ biće održano u ponedeljak 22. oktobra 2018. godine, sa početkom u 14:15 časova u Amfiteatru Fakulteta u Vojvođanbskoj 1 (Zemun).

- Drugo predavanja sa temom The Europeanization of spatial planning (The lecture aims at improving the overall understanding of EU territorial governance)“ biće održano u utorak 23. oktobra 2018. godine, sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.