Prof. dr Milovan R. Pecelj izabran za člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske

Prof. dr Milovan R. Pecelj, redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, izabran je 21. decembra 2018. godine za inostranog člana Akademije Nauka i Umjetnosti Republike Srpske (ANURS). Svečano uvođenje u zvanje novoizabranih članova Akademije Nauka i Umjetnosti Republike Srpske održana je 21. maja 2019. godine, kada je akademik Rajko Kuzmanović, predsednik ANURS, profesoru Pecelju uručio povelju o izboru, člansku kartu, insigniju, kao i Statut i Brošuru Akademije.

predsedavajuci ANURS svi anurs M. Pecelj povelja svi na kraju