PROGRAMI STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA NASTAVNIKA NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Programi stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, na Geografskom fakultetu za školsku 2016/2017. i 2017/2018. godinu

1. Program broj 371 – Dunav učionica na vodi – obrazovanje za održivi razvoj
Ponuda za program br. 371

2. Program broj 382 - INTEGRISANA AMBIJENTALNA NASTAVA
Ponuda za program br. 382

Seminari će se, po prijavi najmanje 20 učesnika, realizovati u prostorijama Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, Beograd.
Zainteresovani su dužni da popunjenu prijavu pošalju na e-mail adresu – dusankagrubjesic@gmail.com.

O datumu i vremenu održavanja seminara, prijavljeni učesnici biće obavešteni putem sajta Geografskog fakulteta i putem mobilnog telefona navedenog u prijavi.

Informacije za kontakt:
tel. 063/888-47-46
e-mail: dusankagrubjesic@gmail.com
slandjelkovic@gmail.com