Programi stalnog stručnog usavršavanja nastavnika

Programi stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, na Geografskom fakultetu za školsku 2018/19., 2019/20. i  2020/21.  godinu

1. Program broj 452 (K2, P3) - INTEGRISANA AMBIJENTALNA NASTAVA

2. Program broj 510 (K2, P3) –  OBRAZOVANjE ZA ODRŽIVI RAZVOJ – ISTRAŽIVAČKA I PROJEKTNA INTERDISCIOLINARNA NASTAVA

Seminari će se, po prijavi najmanje 20 učesnika, realizovati u prostorijama Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, Beograd.
Zainteresovani su dužni da popunjenu prijavu pošalju na e-mail adresu: slandjelkovic@gmail.com.

O datumu i vremenu održavanja seminara, prijavljeni učesnici biće obavešteni putem sajta Geografskog fakulteta i putem mobilnog telefona navedenog u prijavi.

Informacije za kontakt:
tel. 063/8884746;
063/1962254

e-mail: slandjelkovic@gmail.com