Програми сталног стручног усавршавања наставника

Програми сталног стручног усавршавања наставника, на Географском факултету за школску 2018/19., 2019/20. и  2020/21.  годину

1. Програм број 452 (К2, П3) - ИНТЕГРИСАНА АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА

2. Програм број 510 (К2, П3) –  ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – ИСТРАЖИВАЧКА И ПРОЈЕКТНА ИНТЕРДИСЦИОЛИНАРНА НАСТАВА

Семинари ће се, по пријави најмање 20 учесника, реализовати у просторијама Географског факултета, Студентски трг 3/III, Београд.
Заинтересовани су дужни да попуњену пријаву пошаљу на e-mail адресу: slandjelkovic@gmail.com.

О датуму и времену одржавања семинара, пријављени учесници биће обавештени путем сајта Географског факултета и путем мобилног телефона наведеног у пријави.

Информације за контакт:
тел. 063/8884746;
063/1962254

e-mail: slandjelkovic@gmail.com