Promena lokacije održavanja ispita iz predmeta Ekološko pravo u trećem ispitnom roku

Ispit iz predmeta Ekološko pravo kod prof. dr Mirjane Drenovak u trećem ispitnom roku, održaće se prema satnici u rasporedu ali u prostorijama Geografskog fakulteta u Jagićevoj ulici (Sala br. 2).