PROMENA LOKACIJE ODRŽAVANjA ISPITA IZ PREDMETA FUNKCIONALNA URBANA PODRUČJA U ČETVRTOM ROKU

Ispit iz predmeta Funkcionalna urbana područja kod doc. dr Marije Jeftić u četvrtom ispitnom roku održaće se 10. jula 2018. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorjama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3 (umesto u Jagićevoj kako je prvobitno zakazano).