Promena lokacije održavanja ispita iz predmeta Stanovništvo i turizam u trećem roku

Ispit iz predmeta Stanovništvo i turizam kod prof. dr Mirjane Devedžić u trećem ispitnom roku, održaće se 22. juna 2020. godine sa početkom u 11:30 časova u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj ulici.