PROMENA LOKACIJE ODRŽAVANjA ISPITA KOD DOC. DR IVANA NOVKOVIĆA U PRVOM ROKU

Ispiti kod doc. dr Ivana Novkovića, u prvom ispitnom roku, zakazani za 23. januar 2019. godine održaće se u Računarskoj učionici Fakulteta u Jagićevoj 5, prema satnici u rasporedu.