PROMENA LOKACIJE ODRŽAVANjA ISPITA KOD PROF. DR DRAGUTINA TOŠIĆA U MARTOVSKOM ROKU

Ispiti kod prof. dr Dragutina Tošića u martovskom (apsolventskom) ispitnom roku, zakazan za 06. mart 2019. godine održaće se u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1, prema satnici u rasporedu.