PROMENA LOKACIJE ODRŽAVANjA ISPITA KOD PROF. DR IVANA RATKAJA U PRVOM ROKU

Ispiti kod prof. dr Ivana Ratkaja u prvom ispitnom roku, zakazani za 30. januar 2019. godine održaće se u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3, prema satnici u rasporedu.