PROMENA LOKACIJE ODRŽAVANjA ISPITA KOD PROF. DR SLAVOLjUBA DRAGIĆEVIĆA U PRVOM ROKU

Ispiti kod prof. dr Slavoljuba Dragićevića u prvom ispitnom roku, zakazani za 29. i 30. januar 2019. godine, održaće se u prostorijama Fakulteta na Studentskoim trgu 3/3, prema satnici u rasporedu.