PROMENA MESTA ODRŽAVANjA ISPITA KOD DOC. DR DANICE ŠANTIĆ U TREĆEM ROKU

Svi ispiti kod doc. dr Danice Šantić u trećem ispitnom roku, zakazani za 12. jun 2018. godine održaće se u prostorijaama Fakulteta u Vojvođamskoj 1, prema satnici u rasporedu.