PROMENA SATNICE ODRŽAVANjA ISPITA IZ PREDMETA PSIHOLOGIJA U TREĆEM ROKU

Ispit iz predmeta Psihologija u trećem ispitnom roku održaće se 11. juna 2019. godine sa početkom u 12:00 časova (a ne u 15:00 časova kako je navedeno u rasporedu) u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.