PROMENA SATNICE ODRŽAVANjA ISPITA KOD DOC. DR JELENE LUKOVIĆ U PRVOM ROKU

Ispiti kod doc. dr Jelene Luković, u prvom ispitnom roku, zakazani za 12. februar 2019. godine održaće se u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1, prema sledećoj satnici:

- Klimatologija 1 sa početkom u 11:00 časova, i

- Klimatske promene sa početkom u 12:00 časova.