Promena satnice održavanja ispita kod prof. dr Dragice Živković u šestom ispitnom roku

Ispiti kod prof. dr Dragice Živković u šestom ispitnom roku zakazani za 17. septembar 2020. godineodržaće se istog dana u prostorijama Fakulteta -  Studentski trg 3, Lab. za kartografiju sa početkom u 13:00 časova – predmeti Kartografija, Kartografija 1 i Kartografija 2 (Studijski program Geografija) i početkom u 14:00 časova – predmet Kartografija (Studijski program Turizmologija).

Promena satnice se odnosi samo na usmeni deo ispita. Pismeni deo ispita održaće se prema istoj satnici kao što je u rasporedu ispita i istom mestu održavanja (17.09.2020. u 10:00 časova. Studentski trg 3, Sala 1.)