PROMENA SATNICE ODRŽAVANjA ISPITA KOD PROF. DR NENADA ŽIVKOVIĆA U MARTOVSKOM ROKU

Početak ispita kod prof. dr Nenada Živkovića u martovskom (apsolventskom) roku pomera se sa 10:00 na 12:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1.