Promena satnice održavanja ispita kod prof. dr Slavoljuba Jovanovića u decembarskom roku

Ispiti kod prof. dr Slavoljuba Jovanovića, u decembarskom (apsolventskom) ispitn0m roku, zakazani za 02. decembar 2019. godine, održaće se istog dana sa početkom u 17:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.