PROMENA TERMINA ISPITA IZ PREDMETA EKOMENADžMENT

Termin ispita iz predmeta Ekomendžment pomeren je za petak 16. jun sa početkom u 10:00 časova na Studentskom trgu 3/III – Laboratorija za životnu sredinu.

Predmetni nastavnik
Prof. dr Miško M. Milanović