PROMENA TERMINA ISPITA IZ PREDMETA FUNKCIONALNA URBANA PODRUČJA

Ispit iz predmeta Funkcionalna urbana područja kod doc. dr Marije Jeftić u trećem ispitnom roku održaće se 18. juna 2018. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj 5.