PROMENA TERMINA ISPITA IZ PREDMETA GEOGRAFIJA ZEMLjIŠTA

Ispit iz predmeta Geografija zemljišta za studente smera Geografija i GOŽS održaće se 20. i 25. septembra 2017. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1.

Predmetni nastavnik
Doc. dr Sanja Manojlović