PROMENA TERMINA ISPITA IZ PREDMETA PLANIRANjE PREDELA (MASTER STUDIJE PROSTORNO PLANIRANjE)

Ispit iz predmeta Planiranje predela kod prof. dr Nevene Vasiljević u drugom ispitnom roku, za studente master akademskih studija Prostornog planiranja, održaće se 02. aprila 2019. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Šumarskog fakulteta u Beogradu (u ulici Kneza Višeslava 1).