Promena mesta održavanja ispita iz predmeta Poslovna statistika i Statistika I i II u četvrtom roku

Ispiti iz predmeta Poslovna statistika, Statistika I i Statistika II, u četvrtom ispitnom roku održaće se 01. jula 2019. godine u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj (Sala 1) prema satnici u rasporedu.