PROMENA TERMINA ISPITA IZ PREDMETA PRIMENjENA DEMOGRAFIJA I ISTORIJSKA DEMOGRAFIJA U ČETVRTOM ROKU

Ispiti iz predmeta Primenjena demografija (smer Prostorno planiranje) i Istorijska demografija (smer Demografija) kod prof. dr Gordane Vojković u četvrtom ispitnom roku održaće se 11. jula 2018. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj ulici.