PROMENA TERMINA ISPITA IZ PREDMETA PRIMENjENA GEOLOGIJA U PRVOM ROKU

Ispit iz predmeta Primenjena geologija u prvom ispitnom roku odžaće se 09. februara 2018. godine prema satnici u rasporedu.