PROMENA TERMINA ISPITA IZ PREDMETA PRIRODNE OSNOVE NAUTIČKOG TURIZMA

Ispit iz predmeta Prirodne osnove nautičkog turizma, u prvom ispitnom roku, održaće se 17. januara 2019. godine sa početkom u 08:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.