Promena termina ispita iz Pedagogije za studente Matematičkog, Hemijskog, Biološkog i Fizičkog fakulteta

Ispit iz predmeta Pedagogije za studente Matematičkog, Hemijskog, Biološkog i Fizičkog fakulteta održaće se 18. februara 2015.