PROMENA TERMINA ISPITA KOD DOC. DR MARIJE JEFTIĆ

Svi ispiti kod doc. dr Marije Jeftić zakazani za 1. april 2016. godine u 11 časova odlažu se za isti dan u 12 časova.