Promena termina ispita kod doc. dr Slavoljuba Jovanovića

Ispit iz predmeta Turizam u nastavi održaće se 16. juna 2015. godine sa početkom u 1o časova u prostorijama fakulteta u Zemunu.

Ispiti iz predmeta Metodika nastave životne sredine i Osnove ekološkog obrazovanja održaće se 23. juna 2015. godine sa početkom u 1o časova u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.