PROMENA TERMINA ISPITA KOD PROF. DR DEJANA FILIPOVIĆA U TREĆEM ROKU

Ispiti kod prof. dr Dejana Filipovića zakazani za 06. jun (Rizici i modelovanje u životnoj sredini, Upravljanje otpadom i Obnovljivi izvori energije) odlažu se za 11. jun 2018. godine, dok se ispiti zakazani za 07. jun (Planiranje životne sredine, Planovi i programi životne sredine, Strateška procena uticaja na životnu sredinu i Procena uticaja na životnu sredinu) odlažu se za 12. jun 2018. godine. Svi ispiti održaće se prema satnici u rasporedu.