PROMENA TERMINA ISPITA KOD PROF. DR LjILjANE ŽIVKOVIĆ U TREĆEM ISPITNOM ROKU

Ispiti kod prof. dr Ljiljane Živković u trećem ispitnom roku održaće se po sledećem rasporedu:

Školska praksa 1: datum 12. jun 2018. godine sa početkom u 10:00 časova, Studentski trg 3/III.
Metodika nastave geografije 1: datum 12. jun 2018. godine sa početkom u 12:00 časova, Studentski trg 3/III.
Školska praksa 2: datum 13. jun 2018. godine sa početkom u 10:00 časova, Studentski trg 3/III.
Terenski rad i ekskurzije u nastavi geografije: datum 14. jun 2018. godine sa početkom u 10:00 časova, Studentski trg 3/III.
Seoski turizam: datum 14. jun 2018. godine sa početkom u 11:00 časova, Studentski trg 3/III.
Metodika nastave geografije 2: datum 15.  jun 2018. godine sa početkom u 10:00 časova, Studentski trg 3/III.
Metodika nastave geografije: datum 15.  jun 2018. godine sa početkom u 11:00 časova, Studentski trg 3/III.
Školska praksa: datum 15.  jun 2018. godine sa početkom u 12:00 časova, Studentski trg 3/III.