Promena termina ispita kod prof. dr Marije Antić

Ispiti iz predmeta Antropogeografija i Geografija naselja 1 u prvom ispitnom roku biće održani 9.2.2022. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

Ispiti iz predmeta Gradski turizam, Geografija naselja 2 i Revitalizacija seoskih naselja u prvom ispitnom roku biće održani 10.2.2022. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

znak 1