PROMENA TERMINA ISPITA KOD PROF. DR MIOMIRA JOVANOVIĆA

Ispiti kod prof. dr Miomira Jovanovića zakazani za 20.jun u 12:00 časova, održaće se istog dana sa početkom u 15:00 časova u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj ulici.