Termini ispita kod prof. dr Miomira Jovanovića

Ispiti kod prof. dr Miomira Jovanovića u martovskom roku održaće se 6. marta 2015. sa početkom u 14h u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici.