PROMENA TERMINA ISPITA KOD PROF. DR MIROLjUBA MILINČIĆA

Ispiti kod prof. Miroljuba Milinčića u drugom ispitnom roku zakazani za 5. april 2016. godine održaće se 9. aprila 2016. godine sa početkom 10 časova u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.
Ostali ispiti kod prof. Miroljuba Milinčića u drugom ispitnom roku održaće se prema ranije utvrđenom rasporedu.