Promena termina ispita kod prof. dr Predraga Manojlovića u dodatnom ispitnom roku

Predmeti Geomorfologija 1 i Geomorfologija 2 kod prof. dr Predraga Manojlovića održaće se 29.09.2020. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama fakulteta u Zemunu.

Geomorfologija 1 – 11:00 časova

Geomorfologija 2 – 13:00 časova

gfgfg

znak 2