Promena termina ispita kod prof. dr Snežane Vujadinović u prvom roku

Svi ispiti kod prof. dr Snežane Vujadinović u prvom ispitnom roku održaće se 31. januara 2020. godine sa poetkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.