PROMENA TERMINA ISPITA KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE I TURIZAM

Ispit iz predmeta Kulturno-istorijsko nasleđe i turizam održaće se 15. juna 2016. godine sa početkom u 14 sati, u prostorijama fakulteta u Zemunu.