PROMENA TERMINA ISPITA PLANIRANjE I UREĐENjE TURISTIČKIH PODRUČJA (GEOGRAFIJA I TURIZMOLOGIJA) I STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA (TURIZMOLOGIJA)

Ispiti iz predmeta Planiranje i uređenje turističkih područja (na smerovima Geografija i Turizmologija) održaće se 27. septembra 2016. godine sa početkom u 9h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.

Ispit iz predmeta Strategija razvoja turizma (Turizmologija) održaće se 27. septembra 2016. godine sa početkom u 9h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.