PROMENA TERMINA ISPITA RAČUNARSTVO (PRVA GODINA GOŽS)

Ispit iz predmeta Računarstvo (prva godina GOŽS) biće održan 07. juna 2016. u 10 h, u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici.