PROMENA TERMINA ISPITA – TURISTIČKA GEOGRAFIJA SRBIJE

Ispit iz predmeta Turistička geografija Srbije (smer turizmologija) održaće se 8. aprila 2016. godine sa početkom u 10h, u prostorijama fakulteta u Vojvođanskoj ulici.