PROMENA TERMINA ODRŽAVANjA ISPITA KOD PROF. DR DANICE ŠANTIĆ U MARTOVSKOM ROKU

Ispiti kod prof. dr Danice Šantić u martovskom (apsolventskom) ispitnom roku održaće se 06. marta 2020. godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Geografskog fakulteta na Studentskom trgu 3/III.