PROMENA TERMINA ODRŽAVANjA ISPITA KOD PROF. DR SLAĐANE ANĐELKOVIĆ U PRVOM ROKU

Ispit iz predmeta Pedagogija kod prof. dr Slađane Anđelković u januarskom ispitnom roku održaće se 29. januara 2020. godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Fizičkog fakulteta u amfiteatru br. 661.