Promena termina polaganja ispita iz predmeta Ekonomika životne sredine i Ekonomski metodi evaluacije životne sredine

Ispiti iz predmeta Ekonomika životne sredine i Ekonomski metodi evaluacije životne sredine, kod profesora Miomira Jovanovića, održaće se u petak, 14. februara, u 12 časova, u Jagićevoj.