PROMENA TERMINA PREDAVANjA – ANTROPOLOGIJA

Predavanje iz predmeta Antropologija u četvrtak 31. marta 2016.g. održaće se sa početkom u 14:30h.