PRVI LETNjI SRPSKO-RUSKI EKOLOŠKO-GEOGRAFSKI KAMP

Razvojni centar Ruskog geografskog društva u Srbiji i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa sponzorima i prijateljima, organizovali su PRVI LETNjI SRPSKO-RUSKI EKOLOŠKO-GEOGRAFSKI KAMP, u Nastavno-naučnoj bazi Geografskog fakulteta u Blaževu u periodu od 12. do 25. jula 2016. godine.

Detaljnije informacije o kampu možete pronaći na sajtu Razvojnog centra Ruskog geografskog društva u Srbiji www.geografija.org/letnji-kampovi.php

Untitled geografija