PRVI SAJAM OBRAZOVANjA UNIVERZITETA U BEOGRADU

plakat