PRVO PREDAVANjE NA ENGLESKOM JEZIKU ZA STUDENTE GEOGRAFSKOG FAKULTETA

Dragi studenti,

U četvrtak 15. 11. 2018. godine u 15:00h u biblioteci Geografskog fakulteta na Studentskom trgu biće održano prvo u nizu predavanja na engleskom jeziku. Kao što smo napomenuli u prethodnom obaveštenju, osnovni povod za predavanja ovog tipa jeste da vam omogućimo da se što bolje pripremite za mobilnost i internacionalizaciju koju Bolonjski sistem podrazumeva. Tema koja će otvoriti ovogodišnji ciklus predavanja će biti: Stanovništvo sveta – da li je planeta prenaseljena?.

Pozivamo vas da prisustvujete našem  prvom okupljanju i da zajedno pokušamo da odgovorimo na najvažnija populaciona pitanja na početku XXI veka.

Vidimo se!

Danica Šantić i Nevena Radić

/

Dear students,

The first lecture in English will be organized on Thursday, 15th of November, at 3PM at Studentski trg (Faculty library). As previously mentioned, mobility and internationalization are requirements according to the Bologna system and our idea is to enable you a successful integration in an English speaking environment. The opening lecture will address the main population questions, dilemmas and challenges in a contemporary world.

We invite you to join us for our first gathering.

See you all there!

Danica Šantić and Nevena Radić

prvo predavanje